V domově pro seniory poskytujeme tyto základní služby:

 • ubytování, včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla,
 • stravování celodenní,
 • péči:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • činnosti podporující sociální začleňování,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • zdravotní péči,
 • základní sociální poradenství.
 

Ostatní služby:

 • zajištění léků dle lékařského předpisu,
 • zajištění duchovní služby,
 • kadeřnické, holičské a pedikérské služby.