V domově pro seniory poskytujeme tyto základní činnosti služby:

 • ubytování, včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla,
 • stravování celodenní,
 • péči:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • činnosti podporující sociální začleňování,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • zdravotní péči,
 • základní sociální poradenství.
 

Ostatní služby:

 • zajištění nákupu potravin a předmětů denní spotřeby a drobného zboží,
 • zajištění služby kadeřnice, pedikérky a holiče,
 • přebírání poštovních zásilek a poukázek,
 • zajištění revize vlastních elektrospotřebičů,
 • zajištění donášky léků z lékárny.