Domov Bílá Opava

na Rybářské ulici

Poskytujeme sociální službu domov pro seniory a také službu domov se zvláštním režimem.

Více informací

Domov Bílá Opava

na Rooseveltově ulici

V celém objektu poskytujeme službu domov pro seniory s kapacitou až 41 osob.

Více informací
Moravskoslezský kraj

Domov Bílá Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Přispěvková organizace Moravskoslezského kraje

O ORGANIZACI

Od 1.1.2004 působí jako samostatná organizace, která vznikla po rozvolnění Okresního ústavu sociálních služeb v Opavě a následným sloučením dvou domovů důchodců v Opavě, a to DD Rybářská 27 a DD Rooseveltova 3 s názvem domov důchodců Opava. Rozhodnutím rady kraje došlo v červnu 2007 ke změně názvu domova důchodců Opava, příspěvková organizace na Domov Bílá Opava, příspěvková organizace. V návaznosti na platnost zákona č.108 / 2006 Sb., o sociálních službách, byl náš Domov Bílá Opava v červenci 2007 registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniorya Domov se zvláštním režimem. Celková kapacita Domova Bílá Opava je 149 lůžek.

Více info

Sídlo organizace

Domov Bílá Opava, p. o.

Rybářská 27

746 01 Opava


telefon: +420 553 712 183

telefon: dbo.rybarska@ddopava.cz