Domov Bílá Opava, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Od 1. 1. 2004 působí jako samostatná organizace, která vznikla po rozvolnění Okresního ústavu sociálních služeb v Opavě a následným sloučením dvou domovů důchodců v Opavě, domova na ulici Rybářská 27 a domova na ulici Rooseveltova 3. V návaznosti na platnost Zákona č.108 / 2006 Sb., o sociálních službách, byl Domov Bílá Opava v červenci 2007 registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Celková kapacita Domova Bílá Opava je 149 lůžek.

Rybářská 27
Na ul. Rybářská 27 je umístěno hlavní pracoviště organizace, které tvoří areál několika staveb a zahrada. Dominantu tvoří hlavní pětipatrový objekt vystavěný v secesním stylu, ve kterém provozujeme sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a je určen k bydlení 108 seniorům. Z toho 66 uživatelům domova pro seniory a 42 uživatelům domova se zvláštním režimem. Uživatelé obou služeb jsou ubytování v jedno a dvou lůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny nábytkem. Všechny pokoje mají vlastní koupelnou s WC, vždy společně pro dva pokoje. Na chodbách jsou zřízená zákoutí pro posezení a relaxaci uživatelů. V každém poschodí se nachází společná jídelna pro uživatele. Dalšími budovami jsou přízemními garáže a dílny. Přilehlá zahrada se záhony květin a vkusně osazenými dřevinami skýtá možnosti pro nerušené trávení volného času s navozením pocitu soukromí. Celý areál je v rámci města Opavy dobře strategicky umístěn, neboť se nachází v klidové zóně nedaleko centra. 

Rooseveltova 3
Elokované pracoviště se nachází na ulici Rooseveltova 3. Zde provozujeme v třípodlažním objektu pobytovou sociální službu domov pro seniory, který je určen pro 41 uživatelů. Uživatelé jsou ubytováni v jedno a dvoulužkových pokojích které jsou standartně vybaveny nábytkem, koupelnou s WC, vždy pro dva pokoje společně. Na dvou podlažích jsou umístěny kulturní místnosti, jídelna pro uživatele je situována do přízemí. Vedlejší, jednopodlažní objekt tvoří zázemí pro společenské a kulturní aktivity. Další část areálu slouží jako zahrada. Také toto pracoviště je umístěno v příjemné staré zástavbě, nedaleko centra města.

 

Pro aktivizaci uživatelů je pořádáno v průběhu roku množství aktivizačních programů, společenských a kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti a jiné.

Návštěvy mohou uživatelé služby přijímat v podstatě kdykoli, avšak s ohledem na spolubydlící.