Stáří nepřináší jen chvíle pohody, mnohdy se vyskytují i obtíže, které vyžadují zásadní změny dosavadního způsobu života. Těžkosti spojené s pokročilým věkem zažívají a řeší jak senioři, tak i jejich blízcí příbuzní. Těmto našim spoluobčanům, procházejícím obdobnou životní situací a rodinám stojícím před rozhodováním a hledáním vhodného zabezpečení svých nejbližších, nabízíme návštěvu a poradenství o poskytovaných službách našeho Domova. Za tímto účelem vám doporučujeme předem kontaktovat sociální pracovnici, s ní si domluvit termín vaší návštěvy, aby se vám mohla plně věnovat, mohla sdělit naše možnosti pomoci a poradit vám s dalším postupem.
V případě, že se rozhodnete naše služby využít, přejděte na odkaz Žádost o přijetí, kde si můžete stáhnout potřebný formulář. Vyplněnou žádost společně s vyjádřením lékaře nám můžete doručit osobně, e-mailem nebo poštou.
Sociální pracovnice vaši žádost posoudí a zašle vám písemné vyrozumění na adresu trvalého pobytu uvedenou v žádosti.

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře