Poslání:

Poskytovat celoroční pobytovou službu osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené snížením soběstačnosti z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby.
 

Vymezení cílové skupiny:

Osoby starší 65 let, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc nebo podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.