Cíle služby:

 

K dosažení stanovených cílů poskytované sociální služby se řídíme těmito zásadami: