Cíle služby:

 • Podpora uživatele v období příchodu do Domova

  • ve spolupráci s uživatelem a s jeho rodinnými příslušníky vybavit pokoj v Domově tak, aby se cítil příjemně, 

  • v rámci adaptačního procesu pomoci uživateli lépe přijímat změnu nového prostředí.

 

 • Podpora uživatele v udržování nebo zlepšování jeho schopností a dovedností 

  • poskytování kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatele,

  • vytváření podmínek pro aktivní způsob života,

  • podpora při naplňování biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb.

 

 • Podpora uživatele v udržování sociálních kontaktů​​​​​​​

  • vytváření podmínek pro kontakt s rodinou a přáteli, 

  • podpora mezilidských a sousedských vztahů v Domově,

  • pomáhat uživateli využívat služby či aktivity v Domově a mimo Domov.

  • pořádání společenských akcí pro uživatele, rodinné příslušníky, blízké osoby i širokou veřejnost.