Poskytovat celoroční pobytovou službu osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené snížením soběstačnosti z důvodu Alzheimerovy demence či jiných typů demence a vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby.

 

Dne 3. června 2019 jsme od České alzheimerovské společnosti obdrželi certifikát "VÁŽKA", který je určen službám pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení tohoto certifikátu potvrzujícího vysokou kvalitu poskytované služby, uděluje certifikát Vážka® na dobu 24 měsíců.