Statutární město Opava

www.opava-city.cz

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

www.kr-moravskoslezsky.cz

 

Adresy poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

www.kr-moravskoslezsky.cz/aplikace/apss/index.php

 

Odkazy na poskytovatele sociálních služeb v Ostravě

www.esrp.kpostrava.cz

iregistr.mpsv.cz/socreg

 

Veřejný ochránce práv – ombudsman

www.ochrance.cz

 

Česká Alzheimerovská společnost

         www.alzheimer.cz