NÁVŠTĚVY - změna k 26.4.2021

Z důvodu rozvolňování opatření související s výskytem pandemie koronaviru oznamujeme, že i nadále trvá uzavření našeho zařízení. Výjimky jsou však možné. Dozvíte se je kliknutím na odkaz "VÍCE INFORMACÍ".

 

VÝJIMKY

 

 odst. I.

Návštěvy jsou možné:

a) Po provedeném POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

b) Po prodělání onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy.

c) Po absolvování očkování proti onemocnění COVID-19.

 

Testování:

Domov Bílá Opava testuje v Po, Čt, So od 12.30 do 15.30 na adr. ul. Rybářská 27. Je nezbytné se k testování objednat telefonicky předem na tel. č. 733 694 650. Testování provádíme výhradně za účelem umožnění návštěv uživatelů našich služeb. Kromě toho je v rámci Opavy dalším odběrovým místem nemocnice.

 

add a) Podmínkou je absolvování testu nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy. Jedná se o RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Je nezbytné výsledek testování prokázat u vchodu do Domova dokladem v listinné podobě s razítkem nebo formou sms zprávy.

add b) Podmínkou je tuto skutečnost prokázat u vchodu do Domova potvrzením lékaře v listinné podobě.

add c) Podmínkou je tuto skutečnost prokázat u vchodu do Domova Certifikátem o porvedené vakcinaci v listinné podobě.

 

 

V těchto uvedených případech žádáme navštěvující osoby, aby dodržovaly tato pravidla:

 • po příchodu do Domova si vydezinfikujte ruce,
 • po příchodu do Domova si nechte změřit teplotu (při 37  ̊C a více není možné návštěvu uskutečnit),
 • po příchodu do Domova doložte výše uvedená potvrzení, jejichž pravdivost potvrďte Čestným prohlášením do formuláře, který Vám u vchodu předá k vyplnění pracovník Domova,
 • během návštěvy používejte vlastní dosud prokazatelně nepoužitý respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,

 

 

 

odst. II.

Dále jsou návštěvy umožněny po projednání se sociální pracovnicí v těchto případech:

 • u uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

V těchto uvedených případech žádáme navštěvující osoby, aby dodržovaly tato pravidla:

 • návštěvu uskutečněte v maximálním počtu dvou osob (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod),
 • návštěvu uskutečněte v dohodnutém čase,
 • po příchodu do Domova si vydezinfikujte ruce,
 • po příchodu do Domova si nechte změřit teplotu (při 37  ̊C a více není možné návštěvu uskutečnit),
 • po příchodu do Domova podepište Čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • používejte ochranné pomůcky – vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a rukavice, které Vám poskytne pracovník Domova.

 

 

Návštěvní hodiny:     Po – Ne           od 13.00 do 18.00

 

V případě příznivého počasí Vás žádáme, abyste preferovali uskutečnění návštěvy venku na zahradě.

 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech:

553712 183     Domov na ulici Rybářská 27

553 715 504    Domov na ulici Rooseveltova 3