Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů:

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 27, 746 01 Opava, IČO: 00016772 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu a době jejich uchování:

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Domovem Bílá Opava, p.o.:

Název:F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,

IČ:25884646,

Sídlo:Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,

Odpovědná osoba: Mgr. Petr Heider, MBA

E-mail:poverenecMSK@fsc-ov.cz.

Telefon: 731 266 417

Na uvedeném e-mailu a telefonu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali e-mail.