Domov Bílá Opava, p.o. vyhlašuje konkurzní řízení na pozici vedoucí úseku přímé péče domova pro seniory a domova se zvláštním režimem na ul. Rybářská 27.

 

Požadavky:

  1. způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci,
  2. znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
  3. občanská a morální bezúhonnost.

 

Platové zařazení:

  1. 10. platová třída (22.800 – 34.320 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
  2. Přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
  3. Přiznání osobního příplatku po tříměsíční zkušební době.
  4. Benefity FKSP.

 

V případě Vašeho zájmu zašlete tyto doklady:

  1. přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
  2. kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  3. strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností.

 

Předpokládaný termín nástupu: srpen/září

Přihlášky podejte do 17. 6. 2019 včetně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adr. Domov Bílá Opava, p.o., Rybářská 27, 746 01 Opava; nebo mailem na adr. mzdova@ddopava.cz; nebo osobně na personální odd. k rukám p. Renáty Paverové.