ZÁKAZ NÁVŠTĚV - změna k 8.1.2021

Z důvodu šíření pandemie koronaviru a na základě vládního opatření ČR souvisejícího s vyhlášením nouzového stavu oznamujeme, že jsme nuceni naše zařízení uzavřít. Výjimky jsou možné. Dozvíte se je kliknutím na odkaz "VÍCE INFORMACÍ".

 

VÝJIMKY

 

 odst. I.

Od soboty 5.12.2020 jsou návštěvy umožněny:

a) po provedeném POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

b) po prodělání onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy.

 

Testování:

Domov Bílá Opava testuje od 12.12.2020 vždy v Po, Čt, So od 12.30 do 15.30 na adr. ul. Rybářská 27. Je nezbytné se k testování objednat telefonicky předem na tel. č. 733 694 650. Testování provádíme výhradně za účelem umožnění návštěv uživatelů našich služeb. Kromě toho je v rámci Opavy dalším odběrovým místem nemocnice.

 

add a) Podmínkou je absolvování testu nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy. Jedná se o RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Je nezbytné výsledek testování prokázat u vchodu do Domova dokladem v listinné podobě s razítkem nebo formou sms zprávy.

add b) Podmínkou je tuto skutečnost prokázat u vchodu do Domova dokladem v listinné podobě s podpisem a razítkem ošetřujícího lékaře.

 

V těchto uvedených případech žádáme navštěvující osoby, aby dodržovaly tato pravidla:

 • po příchodu do Domova si vydezinfikujte ruce,
 • po příchodu do Domova si nechte změřit teplotu (při 37  ̊C a více není možné návštěvu uskutečnit),
 • po příchodu do Domova doložte výše uvedená potvrzení, jejichž pravdivost potvrďte Čestným prohlášením do formuláře, který Vám u vchodu předá k vyplnění pracovník Domova,
 • během návštěvy používejte vlastní dosud prokazatelně nepoužitý respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • návštěvu omezte nejdéle na 30 minut.

 

 

 

odst. II.

Dále jsou návštěvy umožněny po projednání se sociální pracovnicí v těchto případech:

 • u uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

V těchto uvedených případech žádáme navštěvující osoby, aby dodržovaly tato pravidla:

 • návštěvu uskutečněte v maximálním počtu dvou osob (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod),
 • návštěvu uskutečněte v dohodnutém čase,
 • návštěvu omezte nejdéle na 20 minut,
 • po příchodu do Domova si vydezinfikujte ruce,
 • po příchodu do Domova si nechte změřit teplotu (při 37  ̊C a více není možné návštěvu uskutečnit),
 • po příchodu do Domova podepište Čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • používejte ochranné pomůcky – vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a rukavice, které Vám poskytne pracovník Domova.

 

 

Návštěvní hodiny:     Po – Ne           od 13.00 do 16.00

 

V případě příznivého počasí Vás žádáme, abyste preferovali uskutečnění návštěvy venku na zahradě.

 

Další informace týkající se návštěv, možností testování v rámci města Opavy, atd. budou postupně zveřejňovány na www Domova Bílá Opava, p.o.

 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech:

553712 183     Domov na ulici Rybářská 27

553 715 504    Domov na ulici Rooseveltova 3