ZÁKAZ NÁVŠTĚV Rooseveltova 3

Na základě doporučení Krajské hygienické stranice vydávám

z důvodu výskytu koronaviru

 

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

NA BUDOVĚ UL. ROOSEVELTOVA 3

 

Tento zákaz platí od 26. 5. 2022, týká se všech prostor budovy

Domova Bílá Opava, p.o. na adr. Rooseveltova 3 a je vydán do odvolání.

 

Výjimky:

 

Po projednání se zdravotnickým pracovníkem jsou návštěvy možné u uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

 

V tomto případě žádáme navštěvující osoby, aby dodržovaly tato pravidla:

  • návštěvu uskutečněte v maximálním počtu dvou osob (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu
    a doprovod),
  • návštěvu uskutečněte v dohodnutém čase,
  • návštěvu omezte nejdéle na 30 minut,
  • po příchodu do Domova si vydezinfikujte ruce,
  • po příchodu do Domova si nechte změřit teplotu (při 37  ̊C a více není možné návštěvu uskutečnit),
  • po příchodu do Domova podepište čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
  • používejte ochranné pomůcky – vlastní respirátor FFp2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a rukavice, které Vám poskytne pracovník Domova.

 

 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech:

553712 183     Domov na ulici Rybářská 27

553 715 504    Domov na ulici Rooseveltova 3

 

 

V Opavě dne 26. 5. 2022                                                                                 Mgr. Michal Jiráska

                                                                                                                  ředitel Domova Bílá Opava, p.o.