Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů:

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 27, 746 01 Opava, IČO: 00016772 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu a době jejich uchování:

 • Osobní údaje Domov Bílá Opava, p.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Domov Bílá Opava, p.o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Domova Bílá Opava, p.o. informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Domovem Bílá Opava, p.o.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Bílá Opava, p.o. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Bílá Opava, p.o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Bílá Opava, p.o.;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Bílá Opava, p.o.;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Domovu Bílá Opava, p.o. uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Domovem Bílá Opava, p.o.:

Název: Jobman s.r.o.

IČ: 27177726

Sídlo: Livornská 449, 109 00 Praha 10

Odpovědná osoba: Ing. Michal Merta, MBA

E-mail: dpo@dpohotline.cz

Telefon: 910 120 377

Na uvedeném e-mailu a telefonu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali e-mail.