Stáří nepřináší jen chvíle pohody, mnohdy se vyskytují i obtíže, které vyžadují zásadní změny dosavadního způsobu života. Těžkosti spojené s pokročilým věkem zažívají a řeší jak senioři, tak i jejich blízcí příbuzní. Těmto našim spoluobčanům, procházejícím obdobnou životní situací a rodinám stojícím před rozhodováním a hledáním vhodného zabezpečení svých nejbližších, nabízíme návštěvu a poradenství o poskytovaných službách našeho Domova. Za tímto účelem Vám doporučujeme předem kontaktovat sociálního pracovníka, s ním si domluvit termín Vaší návštěvy, aby se Vám mohl plně věnovat, mohl sdělit naše možnosti pomoci a poradit Vám s dalším postupem.

V případě, že se rozhodnete naše služby využít, přejděte na odkaz Žádost o přijetí, kde si můžete stáhnout potřebný formulář. Vyplněnou žádost společně s vyjádřením lékaře nám můžete doručit osobně, e-mailem nebo poštou.

Na základě podané žádosti sociální pracovník prošetří Vaši nepříznivou sociální situaci (osobním jednáním, návštěvou v místě pobytu, telefonicky, referencí příbuzných, sociálních pracovníků zdravotnických či sociálních zařízení apod.) tak, aby získal dostatečné informace
k posouzení, zda spadáte do cílové skupiny osob, kterým je naše služba poskytována. Žádost je následně vyhodnocena a je rozhodnuto o jejím zařazení či nezařazení do evidence žadatelů o danou sociální službu. Sociální pracovník Vám zašle písemné vyrozumění o zařazení či nezařazení Vaší žádosti.

Kritéria pro přijetí žadatele jsou věk, zdravotní stav, míra soběstačnosti, naléhavost žádosti. Při jednání s žadatelem se také zjišťují přání, očekávání a potřeby žadatele související s poskytováním sociální služby.

 

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře